donderdag 26 mei 2011

Beval niet in het ziekenhuis als het niet medisch noodzakelijk is!

Vrouwen doen er verstandig aan thuis te bevallen als ziekenhuisopname niet medisch noodzakelijk is.

Dat stelt professor Raymond de Vries vandaag tijdens zijn aanvaarding van de bijzondere leerstoel midwifery science aan de Universiteit van Maastricht, ingesteld door Hogeschool Zuyd. De van origine Amerikaanse hoogleraar verloskunde baseert zijn uitspraak op zijn ervaringen in de Verenigde Staten waar 99 procent van de vrouwen in het ziekenhuis bevalt. De moedersterfte is daar twee keer zo hoog als in Nederland. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft in Amerika president Obama gevraagd onderzoek naar moedersterfte te doen.

De Vries wil een tegengeluid laten horen in de discussie over de babysterfte in Nederland. Eind vorig jaar suggereerde onderzoek van het UMC een samenhang tussen thuis bevallen en babysterfte. Los van het feit dat de Vries twijfelt aan de cijfers en het gesuggereerde verband, vat hij de hoge moedersterfte in de V.S. op als een signaal dat veilig bevallen niet gebaat is bij meer hospitalisering.

Voor een betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen zou de opleiding van verloskundigen naar het masterniveau getild moeten worden.

Voor alle betrokken deskundigen wil ik daar graag het volgende aan toevoegen: De grootste stappen voorwaarts in veilig bevallen kunnen op dit moment behaald worden door de fixatie op controle en techniek los te laten en meer gebruik te maken van de natuurlijke kracht waarover vrouwen van nature beschikken (Zie mijn website www.bevallenopeigenkracht.nl en mijn publicaties in Volkskrant, Trouw en Nederlands Dagblad).

Lees hier het volledige artikel in
Telegraaf

Geen opmerkingen :

Een reactie posten