vrijdag 10 mei 2019

Biofotonen Therapie, vernieuwende geneeskunst in het eigen energieveld

Een stukje uit de website van mijn praktijk aan huis! 
Biofotonen Therapie

Revolutionaire geneeskunst in het eigen energieveld

Via de natuurgeneeskunst was ik me er al van bewust dat ons eigen energieveld versterkt wordt door informatie uit de plantenwereld waarmee wij via subtiele trillingen in contact staan en waardoor wij gevoed worden.  Niet voor niets voel je je lekker na een boswandeling. Dat is niet alleen een kwestie van zuurstof en groen maar dit biedt een gevarieerd spectrum aan informatie dat ons in onze kracht zet. 

Door mijn onderzoek naar straling ben ik mij nog meer bewust geworden van het feit dat wij, niet anders dan dieren, elektromagnetische wezens zijn. Dat er onder de zichtbare en tastbare laag van ons fysieke lichaam op een dieper niveau een onzichtbaar systeem schuilgaat dat informatie overdraagt via elektromagnetische signalen. Trillingen waarbij op cel-niveau en tussen orgaansystemen onderling informatie uitgewisseld wordt, in wezen niet veel anders dan wij het kennen van modern dataverkeer. 

Onderzoek laat echter zien dat bepaalde trillingen met informatie ons eigen systeem verstoren zoals gepulste radiofrequente straling van GSM, UMTS, 4G, 5G, Wifi en DECT. Biofotonen therapie maakt daarentegen gebruik van onze lichaamseigen trillingen met informatie die ons systeem weer optimaal ondersteunen en zet moderne technologie in om de natuur in haar kracht te zetten.  
  
In 2018 maakte ik via een goede vriendin kennis met Biofotonen therapie en volgde ik de opleiding aan de Health Angel Foundation. Toen wist ik: Dit was de studie en praktijk waarnaar ik in 1990 zocht! En meer! Opmerkelijk genoeg smeedde het zaken waar ik van hield en waar ik niet echt van hield zoals natuurkunde en Informatietechnologie samen tot één samenhangend geheel waar ik wat mee kon.  Alles wat ik zelf aan kennis en ervaring ontwikkeld had bleek een fundament voor dit werk waardoor ik de studie en praktijk snel doorliep. Het is het meest fascinerende en tevens het meest dankbare werk dat ik me maar kan wensen. 

woensdag 8 mei 2019

Woordvoerder ICNIRP: Stralingslimieten niet voor vogels


'Blootstellingslimieten voor straling van antennes op zendmasten zijn nooit ontwikkeld voor dieren, vogels en insecten'


Dit bevestigt professor Maria Fechyting vice-woordvoerder van het ICNIRP, het Internationaal instituut voor stralingsnormering na vragen van de Swedish Radiation Protection Foundation die het volgende persbericht publiceerde naar aanleiding van de massale spreeuwensterfte in Den Haag.

Lees hier de vertaling van het Zweedse persbericht:


Stierven honderden vogels tijdens 5G testen in Nederland?1 februari, 2019 By adminEind oktober, begin november 2018 werden plotseling honderden dode spreeuwen aangetroffen in het Haagse Huygenspark in Nederland. Een anonieme bron geeft aan dat er in het park in diezelfde periode testen zijn uitgevoerd met 5G maar de industrie ontkent dat. De huidige blootstellingsnormen garanderen geen bescherming tegen straling voor vogels, insekten en andere dieren. Los van de oorzaak van de dode spreeuwen maakt de kwestie duidelijk dat we blootstellingsnormen nodig hebben die vogels en insecten beschermen tegen de decennialang aangetoonde acute effecten van straling door mobiele communicatie.Samenvatting:


  • Ongeveer 350 spreeuwen stierven in korte tijd in een park in Den Haag.
  • Veterinair onderzoek toonde aan dat de vogels gescheurde levers en bloedingen in de schedel hadden.
  • Een bron die anoniem wil blijven beweert dat er gelijktijdig 5G testen zijn uitgevoerd.
  • Het antennebureau ontkent dat er op die plek 5G testen zijn uitgevoerd.
  • Momenteel missen we grenswaarden die vogels beschermen tegen acute effecten van microgolf-straling die al tientallen jaren bekend zijn.
  • Aangetoonde effecten van geconcentreerde microgolfstraling die snelle opwarming veroorzaken zijn onder andere toevallen, verlies van controle over spieren, desoriëntatie en geheugenverlies.

”Het leek wel een Crime Scene”

Robert Barker van de Partij voor de Dieren vertelde de Nederlandse msn dat hij het gevoel had op een crime scene te zijn eind oktober in het Huijgenspark in Den Haag toen honderden spreeuwen plotseling dood op de grond lagen.

- "Het ging snel. De vogels lijken geen ziekte te hebben, ze zijn zo maar dood uit de bomen gevallen", zegt Sharon Lexmond van de vogelobservatieorganisatie De Wulp.

Na de eerste onderzoeken begin november werden bij een deel van de vogels interne bloedingen waargenomen maar men vond geen aanwijzingen voor vergiftiging of virussen.

In totaal zijn er begin november in het park ongeveer 350 dode spreeuwen gevonden. De bomen in het Huijgenspark zijn een belangrijke rust- en verzamelplaats voor groepen spreeuwen op weg naar hun overwinteringsgebieden.

Bron informeert over 5G testen

Een bron, inwoner van Den Haag, informeert de Swedish Radiation Protection Foundation (Strålskyddsstiftelsen) over de 5G testen die in dezelfde periode nabij het park plaatsvinden. De testen zouden uitgevoerd zijn door de Nederlandse Telecommaatschappij KPN in samenwerking met de gemeente Den Haag, aldus deze bron met contacten binnen KPN.

Het Antennebureau, een Nederlands samenwerkingsverband tussen industrie en staat, belast met de uitbouw van het mobiele netwerk, ontkent de aantijgingen na geruchten over 5G testen rond het Huygenspark in verschillende Nederlandse media als volgt:

"Het Antennebureau kreeg de afgelopen week vragen over de plotselinge spreeuwensterfte in het Huijgenspark in Den Haag. Volgens een internetartikel zou dat komen door de straling van 5G-antennes. Dit is niet het geval. In de buurt van het park is niet getest met 5G."

"Wetenschappelijk is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat vogels zomaar sterven door straling van een zendmast. Overal in Nederland staan zendmasten voor onder andere radio, televisie en mobiele communicatie. Deze zijn gebonden aan veiligheidsnormen en veilig te gebruiken. Uit metingen blijkt dat de straling ruim onder de veiligheidsnormen ligt."

De berichten spreken elkaar tegen. De vraag is: Hoe betrouwbaar is het antennebureau? Erkent een organisatie die de de Telecomindustrie vertegenwoordigt ooit zonder omhaal dat 5G de oorzaak kan zijn achter de vogelsterfte, wetende dat de economische belangen die zij daarmee op het spel zet enorm zijn?

De uitspraak van het Antennebureau dat er veiligheidsnormen zijn die vogels beschermen tegen schadelijke effecten van straling van zendmasten en 5G is onjuist. Er zijn geen veiligheidsnormen die vogels beschermen tegen de schadelijke effecten van zendmasten, aldus bevestigde de vice woordvoerder van het ICNIRP, het mondiale instituut voor blootstellingsnormen (zie laatste alinea van dit persbericht).


Geen aanwijzing voor ziekte of zwakte

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft na onderzoek bevestigd dat de vogelsterfte niet veroorzaakt is door het West Nijl virus of het Usutuvirus, een vogelziekte die voorkomt onder zwarte vogels.

Eind december meldden onderzoekers van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam daarentegen dat de vogels overleden waren als gevolg van gescheurde levers en bloedingen onder het schedeldak. De observaties werden gedaan in een eigen onderzoek op een selectie van de dode vogels. De onderzoekers vermoeden dat de vogels tegen iets hards zijn aangevlogen of hard zijn geraakt, wat de bloedingen heeft veroorzaakt. De vogels hadden verder geen tekenen van ziekte of zwakte.

"Afgezien van de traumatische verwondingen zagen de interne organen er fris en gezond uit. De onderzochte vogels zijn met grote kracht neergeslagen - tegen elkaar, tegen boomtakken, tegen de grond. We geloven dat de vogels in paniek zijn geraakt en zijn gevlucht. '

Aan de andere kant beweert een ander laboratorium, Wageningen Bioveterinary Research Laboratory in Lelystad, dat de vogels zouden zijn gestorven na het eten van een giftige plant.

Opmerkelijk is dat tevens honderden koeien zonder duidelijke reden gelijktijdig op hol sloegen op verschillende boerderijen in Groningen in Nederland. Ook daar zijn testen met 5G uitgevoerd.

5G kan leiden tot directe schade

De Zwitserse onderzoeksgroep rond Niels Kuster heeft in een onderzoeksrapport uit het najaar van 2018 kritiek geuit op 5G en de heersende stralingsnormen van het ICNIRP die gelden zowel in Zweden als in Nederland. Kuster toont in zijn rapport aan dat de geconcentreerde krachtig pulserende 5G straling kan leiden tot permanente weefselschade en snelle opwarming en dat de heersende veiligheidsnormen van het ICNIRP daar geen bescherming tegen bieden. De intensieve pulsen kunnen weefsel snel opwarmen en daarmee schade in mensen veroorzaken.

Vogels worden meer blootgesteld aan straling dan mensen omdat zij zich vaak recht in de antennerichting bevinden in bomen vlakbij de basisstations. Hun lichamen zijn bovendien aanzienlijk kleiner en daarom is er vergeleken met mensen minder straling nodig om directe schade te veroorzaken. Radiofrequente straling schaadt de hersenfunctie overigens al bij niveau's onder de grens waar weefselschade ontstaat als gevolg van opwarming..


Mikrogolven kunnen hersenen snel beschadigen

De hoge mikrogolf-frequenties die nu getest worden voor 5G (in Zweden 26 GHz) en de techniek van solide groepsantennes met geconcentreerde straling werden oorspronkelijk voor militaire doeleinden ontwikkeld. Binnen de militaire technologie worden mikrogolven  ingezet als wapen om schade aan te richten ('non-lethal weapons') en als middel voor zogeheten ”crowd control”.

In een voormalig geheim rapport van Amerika's Department of the Army dat in 2008 openbaar gemaakt werd, komt naar voren dat opwarming van de hersenen via mikrogolven met 1 graad Celsius leidt tot desoriëntatie, verlamming, verlies aan spiercontrole en geheugenverlies. Een dergelijke opwarming is een veel onaangenamer ervaring dan opwarming als gevolg van koorts. Dit effect wordt bij mensen bereikt binnen 15 tot 30 minuten bij een stralingsintensiteit die in korte tijd opwarming van het lichaam  veroorzaakt. Wanneer het opwarmende effect langere tijd aanhoudt, beschadigt dat de hersenen zodanig dat het tot de dood leidt.

Verder wordt opgemerkt dat heel snelle pulsen op bepaalde frequenties epileptisch aandoende aanvallen kunnen veroorzaken waarbij men de controle over spieren verliest.

Het Amerikaanse militaire rapport toont ook aan dat de grootte van levende wezens en de gebruikte golflengte of frequentie van essentiëel belang is voor het effect daarvan.

Het rapport beschrijft dat sommige organen op grond van vorm en afmeting gevoeliger zijn dan andere organen en daarom meer resoneren met bepaalde frequenties.


Zowel bovenstaande aspecten als aanpassing van stralingslimieten aan vogels en insecten ontbreken volledig in de Zweedse en Nederlandse regelgeving rondom zendmasten en 5G. De huidige regelgeving zoals die is vastgesteld door de organisatie ICNIRP is gebaseerd op de aanname dat mikrogolven alleen directe opwarming kunnen veroorzaken en dat er geen andere schadelijke effecten bestaan bij langdurige blootstelling aan lagere intensiteiten dan opwarming van een volwassen lichaam binnen 30 minuten. Zijn de frequenties van 5G extra schadelijk voor een spreeuw zijn lichaamsgrootte? Hoe resoneren 5G frequenties met de hersenen of andere organen van verschillende vogels? Degenen die de stralingslimieten hebben opgesteld, weten het niet....  

We weten niet of de blootstellingslimieten vogels beschermen

Er is geen grenswaarde die vogels beschermt tegen de sterke straling van 5G en de acute aantoonbare effecten zoals beschreven in bovenstaand Amerikaans rapport  Men is volledig voorbij gegaan aan het effect van straling op vogels en insecten.  Maria Feychting, professor aan het Karolinska Instituut te Stockholm en vice-woordvoerder van het ICNIRP bevestigt na vragen van de Swedish Radiation Protection Foundation dat de blootstellingslimieten van ICNIRP alleen gelden voor volwassen mensen en dat men geen kennis bezit over de effecten van zendmasten en 5G op vogels.


– “De blootstellingslimieten van ICNIRP betreffen volwassen mensen. De wetenschappelijke onderbouwing voor dieren (die geen proefdieren zijn) is beperkt, Daarom is het niet mogelijk om te bepalen of vogels wel of niet beschermd worden door de bloostellingslimieten van het ICNIRP.'


Eindcommentaar

We weten niet zeker wat de plotselinge massale sterfte van vogels in het Nederlandse park heeft veroorzaakt. Maar het verlies van spiercontrole of andere aantoonbare effecten van intense mikrogolfstraling is een mogelijke verklaring voor de schade aan de vogels. Er zijn nu "grootschalige tests" met 5G, zowel in Zweden als in Nederland, en het toezicht daarop wordt nu bewaakt door waakzame kritische burgers en alternatieve media. Dit komt omdat de industrie en de overheid tegenwoordig in een symbiotische verbinding leven. De media zijn de megafoon van de telecomsector en de overheden geworden in plaats van hun activiteiten kritisch te bekijken. Tot nu toe is niks van de massale kritiek op 5G en de zorgen van wetenschappers via MSM naar buiten gekomen. Integendeel, de media beschouwen de uitrol van 5G éénzijdig positief. Overheden zijn al jarenlang de verlengde arm van de industrie in plaats van hun controle-orgaan.

Ingen kontroll och uppföljning av de storskaliga 5G-experimenten görs. Vi vet inte ens var de görs. PTS har ingen offentlig redovisning av var det bedrivs “storskaliga tester” med 5G i Sverige vilket PTS öppnade för under början av 2017. Man tillåter ett mycket farligt storskaligt experimenterande med både människors och djurs hälsa och liv och ingen kontroll av eventuella skadliga effekter görs.


Det råder inga tvivel om att vi helt saknar skyddande regelverk för fåglar, insekter och andra levande varelser i vår natur ens för sedan länge klarlagda skadliga omedelbara effekter av mikrovågsstrålning. 5G uppges nu kunna orsaka omedelbara vävnadsskador hos människa även om gällande regelverk respekteras. Detta understryker än en gång kravet från 218 forskare och läkare i 5G-appeal om att stoppa utbyggnaden av 5G och behovet att utreda riskerna först.


Det finns ingen forskning om 5G:s koncentrerade strålning och påverkan på varken fåglar eller insekter. Det finns inte heller någon forskning om påverkan på kor, andra djur och inte heller människor. Om det är så att den anonyma källans uppgift stämmer och 5G verkligen testades vid parken, är denna händelse en mycket allvarlig indikation på det hot som 5G:s mikrovågsstrålning innebär för levande varelser i vår miljö och kanske särskilt fåglar och insekter som befinner sig närmare 5G: fasstyrda gruppantenner. Om det visar sig vara så att 5G verkligen inte testades visar denna händelse ändå på behovet av att vi får ett regelverk som även innefattar skydd för fågel- insekts- och djurlivet.